Latest News

Sheep Sale Cancelled

Sheep Sale Cancelled

Sheep market scheduled for Saturday 28th March has been cancelled, due to the worsening Corono virus crisis and the strict movement restrictions imposed.

Due to the worsening Corono virus crisis and the strict movement restrictions imposed, the sheep market scheduled for Saturday 28th March has been cancelled. Future updates will be published on our Facebook account. We hope that you are all keeping safe, and that we will see you again before too long.
 
Oherwydd y sefyllfa Coronovirus sy’n gwaethygu, a’r cyfyngiadau llym ar symudiadau, ni fydd yr arwerthiant defaid a oedd i’w chynnal ar ddydd Sadwrn 28fed Mawrth yn digwydd bellach. Bydd diweddariadau pellach yn cael eu cyhoeddi ar ein cyfrif Facebook. Gobeithio eich bod i gyd yn cadw’n ddiogel, ac fe fyddwn yn eich gweld eto heb fod yn rhy hir.