Isycoed, 10 Gogerddan Cottages

£235,000 (Guide price)

Reference: R23/025

Overview

Ty teras traddodiadol gyda man parcio yn y cefn, wedi’i leoli yn gyfleus ar gyrion y dre.

Enjoying a convenient edge of town location, a terraced traditional property with parking to the rear.

Energy Efficiency Rating : 47 E
Tenure : Freehold
Council Tax Band : TBC

Brochure

Brochure

To find out more information about the property, please feel free to download the brochure.

Download

Description

Ty teras traddodiadol gyda man parcio yn y cefn, wedi’i leoli yn gyfleus ar gyrion y dre.

Enjoying a convenient edge of town location, a terraced traditional property with parking to the rear.

Mae Gogerddan Cottages wedi’u lleoli ar waelod rhiw Penglais o fewn tafliad carreg i ganol dre Aberystwyth ac wrth ymyl Ysbyty Bronglais, y Llyfrgell Genedlaethol a’r Brifysgol.
Mae gan Is Y Coed estyniad i’r cefn. Mae lôn breifat yn arwain i fan parcio tu cefn yr eiddo yn ogystal ac arwain i sawl eiddo arall
Mae’r eiddo wedi’i drefnu fel y gwelir ar y cynllun llawr sydd wedi’i atodi ac rydym yn annog bobl i weld yr eiddo dros eu hunain.

Gogerddan Cottages are well situated at the bottom of Penglais Hill within walking distance of Aberystwyth town centre and near to Bronglais hospital, National library of Wales and the University.
Is Y Coed has been extended to the rear and has the benefit of off-road parking to the rear of the property which is approached over a shared service lane.
The accommodation is as highlighted on the attached floor plan and viewing is highly recommended.

Daliadaeth/tenure:

Daliad rhydd/ Freehold.

Gwasanaethau/ Services:

Mae’r holl brif wasanaethau wedi’u cysylltu.
All main services are connected.

Treth Cyngor/ Council Tax

Band

Ymweld/ Viewing

Trwy apwyntiad yn unig gyda’r asiant Aled Ellis & Co, 16 FFordd y Môr, Aberystwyth. 01970
626160 neu sales@aledellis.com
Strictly by appointment appointment with the sole selling agents; Aled Ellis & Co, 16 Terrace Rd, Aberystwyth. 01970 626160 or sales@aledellis.com

Mae Rhif 10 Gogerddan Cottages yn darparu’r canlynol. Mae’r holl fesuriadau yn amcangyfrifon. Mae’r holl luniau wedi’u cymryd gyda camera digidol lens ongl lydan.
No 10 Gogerddan Cottages provides for the following accommodation. All room dimensions are approximate. All images have been taken with a wide angle lens digital camera.

LLAWR GWAELOD/GROUND FLOOR

DRWS FFRYNT I’R /FRONT ENTRANCE DOOR TO

Cyntedd/ Reception Hallway

Gyda grisiau i’r llawr cyntaf a drysau yn arwain i
with stairs to 1st floor accommodation and doors to

Ystafell Fyw/ Living Room

3.43m x 3.71m (11'3 x 12'2 )

Gyda stôr-wresogydd a ffenestr i flaen y ty.
with night storage heater and window to fore.

Ystafell Fwyta/ Dining Room

3.43m x 3.68m (11'3 x 12'1 )

Gyda cwpbwrdd wal â silffoedd uwch ei ben, stôr-wresogydd a ffenestr i’r cefn.
with recess cupboard with shelving over, night storage heater and window to rear.

Cegin/ Kitchen

3.78m x 2.57m (12'5 x 8'5)

Yn cynnwys ystod o unedau llawr, popty trydan Hotpoint a hob pedair cylch, mannau ar gyfer dyfeisiau, pwynt popty a chefnfyrddau wedi’u teilio. Unedau cornel ac uned sinc dur gloyw. Drws a ffenestr i’r cefn.
comprising a range of base units, incorporating a Hotpoint electric cooker with a 4 ring hob over, appliance spaces, worktops, cooker point and tiled splashback‘s. Corner units and single drainer stainless steel sink unit. Door and window to rear.

Y LLAWR CYNTAF/ FIRST FLOOR ACCOMMODATION

Landin/ Landing

Gyda mynediad i wagle’r tô ac i’r cwpbwrdd crasu. Drysau yn arwain i
with access to roof space and airing cupboard. Doors to

Ystafell Folchi/ Bathroom

1.98m x 2.49m (6'6 x 8'2 )

Yn cynnwys toiled, ciwbicl cawod gyda cawod Mira, basn ymolchi. Ffenestr barugog i’r blaen a gwresogydd ffân.
comprising WC, shower cubicle with Mira shower and wash handbasin. Obscured window to fore and wall mounted fan heater.

Ystafell Wely 1/ Bedroom 1

2.59m x 3.40m (8'6 x 11'2)

Gyda lle tân haearn bwrw a ffenestr i’r blaen.
with feature cast-iron fireplace and window to fore.

Ystafell Wely 2/ Bedroom 2

2.95m x 3.43m (9'8 x 11'3)

Gyda ffenestr i’r cefn.
with window to rear.

Ystafell Wely 3/ Bedroom 3

3.84m x 2.57m (12'7 x 8'5 )

Gyda ffenestr i’r cefn.
with window to rear

Y Tu Allan/ Externally

Man parcio defnyddiol ar gyfer 2 gar tu cefn i’r eiddo
2 seler ar gyfer storfa.
Grisiau at fan decin bychan sy’n arwain i’r drws cefn.
Gardd bychan o flaen y ty.
Useful car parking for 2 vehicles to the rear of the property.
2 Cellar storage areas.
Steps to small decked area leading to the rear entrance door.
Small front garden area.

Cyfeiriadau/ Directions

(OS cyfeiriad grid SN58896 81833)
O’r swyddfa, ewch i’r gogledd am Rhiw Penglais ac mae Gogerddan Cottages ar eich llaw dde. Isycoed (rhif 10) yw un o’r tai olaf ar y dde.
Ceir man parcio tu cefn i’r adeilad.
(OS grid reference SN58896 81833)
From the office head north out of town towards Penglais Hill and Gogerddan Cottages are on your right hand side. Isycoed (number 10) is the one last cottages on your right hand side. Parking is available at the rear approached over a shared rear service lane.

Location Map

Downloads

Similar Properties

Property search

Status

Available

Property Agent

Aled Ellis

View this property

If you would like to view this property, please call us on 01970 626160 or fill in the form below and one of our agents will be in touch to make the arrangements.

By submitting this form, you agree to our privacy policy.

Property search

Contact form